تفاوت کوچینگ با منتورینگ

از آنجایی که ممکن است بسیاری از افراد تفاوت بین منتور و مشاور را ندانند و به اشتباه از این دو مفهوم به جای یکدیگر استفاده کنند، بهتر است ابتدا بطور مختصر با تفاوت منتورینگ و مشاوره آشنا شوید. رابطه‌ها و جلسات منتورینگ عموما غیررسمی است و جلسات آن در محیط‌های مختلف برگزار می‌شود. همچنین […]

تفاوت کوچینگ با منتورینگ ادامه مطلب »