مهارت کوچینگ چیست؟

مهارت کوچینگ مجموعه‌ای از توانایی‌ها و ویژگی‌های شخصی است که یک کوچ برای کمک به مراجع خود در دستیابی به اهداف خود به کار می‌برد. این مهارت‌ها شامل موارد زیر هستند: شنونده فعال بودن: کوچ باید بتواند به مراجع خود به‌طور فعال گوش دهد و منظور او را به‌درستی درک کند. پرسش‌های قدرتمند پرسیدن: کوچ پرسش‌هایی […]

مهارت کوچینگ چیست؟ ادامه مطلب »